Diari de Sessions de Ple

Tornar a inici Ajuda
foto

DSCV 83/IX Legislatura de data 09.03.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Inici de sessió

DSCV 83/IX Legislatura de data 09.03.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2009, de 30 de juny, de La Generalitat, de protecció a la maternitat, presentada pel Grup Parlamentari Compromís. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Política d'Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI (BOC número 159)

DSCV 83/IX Legislatura de data 09.03.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell sobre les mesures que pensa dur a terme el Consell per a evitar els desbordaments reiterats del barranc de Carraixet que deixa incomunicades algunes poblacions de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 50.850, BOC número 159)

DSCV 83/IX Legislatura de data 09.03.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Moció subsegüent a la interpel·lació pel procediment especial d'urgència a la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, senyora María José Salvador Rubert, sobre la política general de la conselleria sobre el Pla d'acció territorial de la infraestructura verda del litoral (Pativel), presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 50.888, BOC número 159)

DSCV 83/IX Legislatura de data 09.03.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell sobre l'empresa pública VAERSA, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 50.984, BOC número 159)
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València Tlf. +34963876100