Diari de Sessions de Ple

Tornar a inici Ajuda
foto

DSCV 103/IX Legislatura de data 28.09.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Inici de sessió

DSCV 103/IX Legislatura de data 28.09.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Compareixença del president del Consell, senyor Ximo Puig i Ferrer, per a respondre les preguntes d'interés general per a la Comunitat Valenciana formulades pels grups parlamentaris (RE números 77.440, 77.445, 77.441 i 77.444)

DSCV 103/IX Legislatura de data 28.09.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Designació de tres membres de caràcter electiu del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

DSCV 103/IX Legislatura de data 28.09.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Projecte de llei, de La Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (RE número 66.449, BOC número 193). Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 73.872, BOC número 208)

DSCV 103/IX Legislatura de data 28.09.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposició de llei de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de La Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 64.768, BOC número 186). Criteri del Consell (RE número 67.711, BOC número 195)
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València Tlf. +34963876100