Diari de Sessions de Ple

Tornar a inici Ajuda
foto

DSCV 111/IX Legislatura de data 23.11.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Inici de sessió

DSCV 111/IX Legislatura de data 23.11.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Compareixença del president del Consell, senyor Ximo Puig i Ferrer, per a respondre les preguntes d'interés general per a la Comunitat Valenciana formulades pels grups parlamentaris (RE números 83.423, 83.425, 83.426 i 83.424)

DSCV 111/IX Legislatura de data 23.11.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Dictamen de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI respecte a l'informe elaborat per la Subcomissió especial d'estudi respecte a la realització d'un treball integral per a l'eradicació de les violències de gènere a la Comunitat Valenciana. Debat i votació (RE número 198)

DSCV 111/IX Legislatura de data 23.11.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, senyor Vicent Marzà Ibáñez, sobre el Pla de construcció i millora de centres escolars, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 80.933, BOC número 224)

DSCV 111/IX Legislatura de data 23.11.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, senyor Vicent Marzà Ibáñez, sobre la política general del Consell en relació amb la construcció del col·legi Regina Violant d'Almassora, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 80.936, BOC número 224)

DSCV 111/IX Legislatura de data 23.11.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposició no de llei de tramitació immediata sobre la construcció d'un sistema d'emmagatzematge per a la càrrega, descàrrega i manipulació de sòlids a granel en naus tancades i en depressió, presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista, Compromís, Podemos-Podem i Ciudadanos (RE número 83.476)
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València Tlf. +34963876100