Diari de Sessions de Ple

Tornar a inici Ajuda
foto

DSCV 116/IX Legislatura de data 21.12.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Inici de sessió

DSCV 116/IX Legislatura de data 21.12.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Projecte de llei de pressupostos de La Generalitat per a l'exercici 2018. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda (BOC número 235). Continuació

DSCV 116/IX Legislatura de data 21.12.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Debat de les esmenes a la secció 12, agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural, i previsió pressupostària de les entitats adscrites funcionalment a esta

DSCV 116/IX Legislatura de data 21.12.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Debat de les esmenes a la secció 08, habitatge, obres públiques i vertebració del territori, i previsió pressupostària de les entitats adscrites funcionalment a esta

DSCV 116/IX Legislatura de data 21.12.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Debat de les esmenes a la secció 20, despeses diverses, i previsió pressupostària de les entitats adscrites funcionalment a esta

DSCV 116/IX Legislatura de data 21.12.2017 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Debat de les esmenes a la secció 22, transparència, responsabilitat social, participació i cooperació
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València Tlf. +34963876100