Diari de Sessions de Ple

Tornar a inici Ajuda
foto

DSCV 120/IX Legislatura de data 08.02.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Inici de sessió

DSCV 120/IX Legislatura de data 08.02.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Projecte de llei, de La Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de La Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana (RE número 77.499, BOC número 211). Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 90.181, BOC número 243)

DSCV 120/IX Legislatura de data 08.02.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la reclamació de l'import de la subvenció electoral reconeguda pel Partit Popular sobre les eleccions autonòmiques de 2007, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 91.216, BOC número 246)

DSCV 120/IX Legislatura de data 08.02.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Moció subsegüent a la interpel·lació pel procediment especial d'urgència a la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, senyora Elena Cebrián Calvo, sobre el projecte de la conselleria per a resoldre la situació de sequera extrema en què es troba la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 89.903, BOC número 243)

DSCV 120/IX Legislatura de data 08.02.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre la situació del sector de la pesca així com l'ús, la viabilitat, les polítiques públiques i el finançament al llac de l'Albufera de València, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 89.678, BOC número 246)

DSCV 120/IX Legislatura de data 08.02.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Declaració institucional de tolerància zero enfront de la mutilació genital femenina
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València Tlf. +34963876100