Diari de Sessions de Ple

Tornar a inici Ajuda
foto

DSCV 129/IX Legislatura de data 05.04.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Inici de sessió

DSCV 129/IX Legislatura de data 05.04.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Compareixença del president del Consell, senyor Ximo Puig i Ferrer, per a respondre les preguntes d'interés general per a la Comunitat Valenciana formulades pels grups parlamentaris (RE números 98.110, 98.118, 98.158 i 98.121)

DSCV 129/IX Legislatura de data 05.04.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Projecte de llei, de La Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de La Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Sanitat i Consum (BOC número 261)

DSCV 129/IX Legislatura de data 05.04.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Projecte de llei, de La Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana (RE número 82.350, BOC número 230). Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 95.568, BOC número 256)

DSCV 129/IX Legislatura de data 05.04.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposta de creació d'una comissió especial d'estudi sobre la reforma de la política agrària comuna (PAC), presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 91.415, BOC número 254)
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València Tlf. +34963876100