Diari de Sessions de Ple

Tornar a inici Ajuda
foto

DSCV 133/IX Legislatura de data 10.05.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Compareixença del president del Consell, senyor Ximo Puig i Ferrer, per a respondre les preguntes d'interés general per a la Comunitat Valenciana formulades pels grups parlamentaris (RE números 103.363, 103.362, 103.364 i 103.365)

DSCV 133/IX Legislatura de data 10.05.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Compareixença del president del Consell, senyor Ximo Puig i Ferrer, per a informar sobre el contingut i els resultats del recent viatge institucional a la Xina i el Japó, sol·licitada a petició pròpia (RE número 102.849)

DSCV 133/IX Legislatura de data 10.05.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Projecte de llei, de La Generalitat, de creació del consell de l'audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV). Debat i votació del dictamen de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual (BOC número 270)

DSCV 133/IX Legislatura de data 10.05.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Declaració institucional respecte als drets humans a Colòmbia
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València Tlf. +34963876100