Diari de Sessions de Ple

Tornar a inici Ajuda
foto

DSCV 137/IX Legislatura de data 06.06.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Inici de sessió

DSCV 137/IX Legislatura de data 06.06.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Designació d'un diputat o d'una diputada per a cobrir la vacant al Consell Assessor de RTVE a la Comunitat Valenciana

DSCV 137/IX Legislatura de data 06.06.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Declaració institucional per la vigència de l'agenda valenciana davant del nou govern de l'estat

DSCV 137/IX Legislatura de data 06.06.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la delegació en la Sindicatura de Comptes de procediments jurisdiccionals que afecten l'àmbit del sector públic valencià, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 92.184, BOC número 251)

DSCV 137/IX Legislatura de data 06.06.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la millora i la defensa de les condicions de treball de les persones treballadores del camp valencià, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 89.708, BOC número 248)

DSCV 137/IX Legislatura de data 06.06.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la necessitat de regular el consum del cànnabis al territori valencià des de plantejaments científics, socials i ajustats a la legislació més avançada sobre la matèria, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Podemos-Podem (RE número 93.540, BOC número 256)

DSCV 137/IX Legislatura de data 06.06.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre l'eliminació de barracons a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 95.770, BOC número 262)
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València Tlf. +34963876100