Diari de Sessions de Ple

Tornar a inici Ajuda
foto

DSCV 141/IX Legislatura de data 05.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Inici de sessió

DSCV 141/IX Legislatura de data 05.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Compareixença del president del Consell, senyor Ximo Puig i Ferrer, per a respondre les preguntes d'interés general per a la Comunitat Valenciana formulades pels grups parlamentaris (RE números 108.116, 108.118, 108.119 i 108.117)

DSCV 141/IX Legislatura de data 05.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Elecció dels o de les vocals del Consell Valencià de Cultura i designació del diputat o de la diputada que ha de cobrir la vacant al Consell Assessor de RTVE a la Comunitat Valenciana

DSCV 141/IX Legislatura de data 05.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, senyora Ana Barceló Chico, per a informar sobre les línies d'actuació i de gestió que durà a terme el departament que dirigix durant el temps que queda de legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 107.195), a la qual s'acumula la compareixença de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per a exposar el programa de govern que, en matèria sanitària, pretén posar en pràctica el Consell de La Generalitat en el que queda de legislatura, sol·licitada a petició pròpia (RE número 107.174, amb correcció d'errades RE número 107.299)

DSCV 141/IX Legislatura de data 05.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Declaració institucional a favor de la inclusió dels corredors atlàntic i mediterrani-cantàbric en les xarxes europees del transport

DSCV 141/IX Legislatura de data 05.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de La Generalitat, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Podemos-Podem (RE número 107.814, BOC número 290). Criteri del Consell

DSCV 141/IX Legislatura de data 05.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de La Generalitat, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Podemos-Podem (BOC número 290). Proposta de tramitació i debat i votació, si escau, pel procediment de lectura única previst en l'article 135 del Reglament de Les Corts
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València Tlf. +34963876100