Diari de Sessions de Ple

Tornar a inici Ajuda
foto

DSCV 142/IX Legislatura de data 18.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Inici de sessió

DSCV 142/IX Legislatura de data 18.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Jurament o promesa d'un nou diputat de Les Corts

DSCV 142/IX Legislatura de data 18.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Projecte de llei, de La Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana (BOC número 290). Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Educació i Cultura

DSCV 142/IX Legislatura de data 18.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposició de llei de modificació del Reglament de Les Corts de la regulació del debat de política general i tramitació d'esmenes, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís, Podemos-Podem i Ciudadanos (RE número 108.175, amb correcció d'errades RE número 108.492, BOC número 292). Presa en consideració

DSCV 142/IX Legislatura de data 18.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposició de llei de modificació del Reglament de Les Corts de la regulació del debat de política general i tramitació d'esmenes, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís, Podemos-Podem i Ciudadanos (BOC número 293). Proposta de tramitació i debat i votació, si escau, pel procediment de lectura única previst en l'article 135 del Reglament de Les Corts

DSCV 142/IX Legislatura de data 18.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposició de llei de reforma de la Llei 10/2018, de 18 de maig, de La Generalitat, de creació del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Podemos-Podem (RE número 105.164, BOC número 281). Criteri del Consell (RE número 107.802, BOC número 290)

DSCV 142/IX Legislatura de data 18.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposició de llei de reforma de la Llei 10/2018, de 18 de maig, de La Generalitat, de creació del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Podemos-Podem (BOC número 281). Proposta de tramitació i debat i votació, si escau, pel procediment de lectura única previst en l'article 135 del Reglament de Les Corts

DSCV 142/IX Legislatura de data 18.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Proposició de llei del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres en vehicles de turisme en règim d'arrendament amb conductor (VTC), presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 94.851, BOC número 257). Criteri del Consell (RE número 108.627, BOC número 294)

DSCV 142/IX Legislatura de data 18.07.2018 pixel Descarregar diari de sesions en PDF Descarregar diari de sesions en HTML pixel

Veure intervencions Validació o derogació del Decret llei 3/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual es modifica la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de La Generalitat per a l'exercici 2018 (RE número 108.961, DOGV número 8340)
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València Tlf. +34963876100