Pàgina inicial > Notícies > Les Corts aproven els pressuposts de la Generalitat per a 2014
Ajuda

Les Corts aproven els pressuposts de la Generalitat per a 2014
19-12-2013

València (19.12.2013). El Ple de les Corts Valencianes ha aprovat este matí amb 52 vots a favor i 40 en contra els pressuposts de la Generalitat de 2014.


Durant els tres dies de celebració del ple s’han debatut i votat les esmenes presentades pels grups parlamentaris a les 24 seccions que componen el text pressupostari. En total han estat més de 2.100 esmenes parcials.


En la llei aprovada avui es recullen tots els comptes públics de la Generalitat per al pròxim exercici 2014 que, segons es recull en el preàmbul, mantenen un doble objectiu: per una banda assegurar l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la Comunitat, i, per altra, garantir la prestació dels servicis públics fonamentals. El pressupost total apuja a més de 16.000 milions d’euros.

 

Segons s’indica en el text “ens trobem davant uns pressuposts realistes, responsables i socials, en la mesura que profunditzant en la reducció de la despesa pública dins d’un context de consolidació fiscal, reflecteixen el compromís de la Generalitat amb el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic fixats per al present exercici; les polítiques d’austeritat i racionalització de la despesa pública; i la garantia de la prestació dels servicis públics essencials, incrementant les dotacions a l’objecte que els estats de despeses reflecteixen el nivell d’obligacions necessari per a atendre la correcta prestació dels servicis susdits.
 

Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)