Pàgina inicial > Què fan > Resolucions aprovades

Resolucions

Resolucions Aprovades
Seleccioneu un criteri de cerca
Data Òrgan Número Títol
27-09-2017 Ple de les Corts 1271 Sobre la validació del Decret llei 4/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es modifica la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 2017  
26-09-2017 Comissió d’Afers Europeus 1270 Sobre l’elecció del secretari de la comissió  
26-09-2017 Comissió d’Afers Europeus 1269 Sobre l’elecció de la presidenta de la comissió  
25-09-2017 Comissió d’investigació de les activitats de l’empresa pública CIEGSA 1268 Sobre l’elecció de la secretària de la comissió  
21-09-2017 Comissió d’investigació sobre tots els aspectes de la gestió general de les institucions 1267 Sobre l’elecció de la secretària de la comissió  
20-09-2017 Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori 1266 Sobre la producció de bioetanol de segona generació a partir de la fracció orgànica dels residus urbans (RU)  
20-09-2017 Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori 1265 Sobre la realització de les adaptacions necessàries perquè el col·lectiu d’agents mediambientals tinga la plantilla, l’estructura, els materials i la capacitació que requereix el nostre medi ambient  
20-09-2017 Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori 1264 Sobre la protecció del teuladí comú a la Comunitat Valenciana  
08-09-2017 Ple de les Corts 1042 Sobre la validació del Decret llei 3/2017, d'1 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per a l'aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics de centre  
12-07-2017 Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 1041 Sobre l’elaboració d’un pla de manteniment d’àrees estratègiques per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la ramaderia  
11-07-2017 Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori 1040 Sobre la reparació dels danys causats pels temporals a la costa castellonenca  
11-07-2017 Comissió d’Educació i Cultura 1039 Sobre la recuperació integral de l’antiga colònia agrícola de Santa Eulàlia, situada entre els termes de Saix i Villena  
11-07-2017 Comissió d’Educació i Cultura 1038 Sobre la declaració de la festa de la Tomatina de Bunyol com a bé d’interès cultural inmaterial (BIC)  
11-07-2017 Comissió d’Educació i Cultura 1037 Sobre l’accessibilitat universal als centres educatius i culturals de la Comunitat Valenciana  
11-07-2017 Comissió d’Educació i Cultura 1036 Sobre el foment del paper de la dona en l’esport professional  
11-07-2017 Comissió d’Educació i Cultura 1035 Sobre l’adopció de mesures per a pal·liar la ludopatia en menors lligada als jocs en línia  
06-07-2017 Ple de les Corts 1034 Sobre l’Informe de fiscalització del compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici de 2015  
06-07-2017 Ple de les Corts 1033 Sobre la validació del Decret llei 1/2017, de 9 de juny, del Consell, pel qual s’estableixen les normes per a fer efectiva l’adhesió de la Generalitat a l’acord de novació del contracte marc de reestructuració de riscos i deute de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana  
05-07-2017 Ple de les Corts 1032 Sobre la protecció de la infància víctima de violència  
05-07-2017 Ple de les Corts 1031 Sobre la correcció d’errades de redacció en diverses esmenes aprovades per les Corts al Projecte de llei de pressuposts de la Generalitat per al 2017  
Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)