Pàgina inicial > Què fan > Resolucions aprovades

Resolucions

Resolucions Aprovades
Seleccioneu un criteri de cerca
Data Òrgan Número Títol
06-03-2018 Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 1348 Sobre l’adopció de mesures de protecció per a l’horta del Baix Segura  
01-03-2018 Ple de les Corts 1347 Sobre la validació del Decret llei 1/2018, de 2 de febrer, del Consell, pel qual es deroga la disposició addicional segona, sobre el personal en els establiments de distribució al detall i la venda al públic de carburants i comestibles, de la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s’aprova l’Estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana  
28-02-2018 Ple de les Corts 1346 Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2015, de 2 d’abril, de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 87.652)  
28-02-2018 Ple de les Corts 1345 Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei de reforma dels articles 6, 7 i 8 i la inclusió del títol V de la Llei 3/2013, de 26 de juliol, de la Generalitat, dels contractes i altres relacions jurídiques agràries  
21-02-2018 Ple de les Corts 1344 Sobre la inspecció dels contractes en vigor amb la Generalitat Valenciana signats amb empresaris vinculats a la trama Gürtel  
21-02-2018 Ple de Les Corts 1343 Sobre la derivació de pacients des del sistema sanitari públic al privat  
21-02-2018 Ple de les Corts 1342 Sobre la sostenibilitat del sistema públic de pensions  
14-02-2018 Ple de les Corts 1341 Sobre la tramitació pel procediment de lectura única de la Proposició de llei per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22 i la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana  
14-02-2018 Ple de les Corts 1340 Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22 i la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana  
14-02-2018 Ple de les Corts 1339 Sobre la tramitació pel procediment de lectura única de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics  
14-02-2018 Ple de les Corts 1338 Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics  
08-02-2018 Ple de les Corts 1337 Sobre la reclamació de l’import de la subvenció electoral reconeguda pel Partit Popular sobre les eleccions autonòmiques de 2007  
07-02-2018 Ple de les Corts 1336 Sobre l’equiparació salarial de totes les forces i els cossos de seguretat de l’Estat  
07-02-2018 Ple de les Corts 1335 Sobre la subrogació del personal en els canvis de titularitat dels serveis contractats per la Generalitat Valenciana  
25-01-2018 Ple de les Corts 1334 Sobre la renúncia de Francisco Camps Ortiz a la condició de membre del Consell Jurídic Consultiu  
25-01-2018 Ple de les Corts 1333 Sobre la validació del Decret llei 8/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en matèria de promoció de fires comercials oficials com a servei d’interès general autonòmic  
24-01-2018 Ple de les Corts 1332 Sobre la validació del Decret llei 7/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual s’habiliten els procediments i autoritzacions necessàries per a la subrogació de la titularitat del deute financer de la Fira Mostra Internacional de València i de la Institució Firal Alacantina, i del seu procés de reestructuració  
24-01-2018 Ple de les Corts 1331 Sobre la validació del Decret llei 6/2017, d’1 de desembre, del Consell, per a la constitució de dos fons sense personalitat jurídica per a la gestió dels instruments financers dels programes operatius FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020  
18-12-2017 Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 1330 Sobre el control dels antibiòtics veterinaris en el sector ramader  
18-12-2017 Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 1329 Sobre l’adopció de mesures fiscals en l’àmbit rural per tal de garantir l’assentament de la población  
Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)