Pàgina inicial > Què fan > Resolucions aprovades

Resolucions

Resolucions Aprovades
Seleccioneu un criteri de cerca
Data Òrgan Número Títol
01-03-2018 Ple de les Corts 1347 Sobre la validació del Decret llei 1/2018, de 2 de febrer, del Consell, pel qual es deroga la disposició addicional segona, sobre el personal en els establiments de distribució al detall i la venda al públic de carburants i comestibles, de la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s’aprova l’Estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana,  
28-02-2018 Ple de les Corts 1346 Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2015, de 2 d’abril, de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 87.652),  
28-02-2018 Ple de les Corts 1345 Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei de reforma dels articles 6, 7 i 8 i la inclusió del títol V de la Llei 3/2013, de 26 de juliol, de la Generalitat, dels contractes i altres relacions jurídiques agràries  
21-02-2018 Ple de les Corts 1344 Sobre la inspecció dels contractes en vigor amb la Generalitat Valenciana signats amb empresaris vinculats a la trama Gürtel  
21-02-2018 Ple de Les Corts 1343 Sobre la derivació de pacients des del sistema sanitari públic al privat  
21-02-2018 Ple de les Corts 1342 Sobre la sostenibilitat del sistema públic de pensions  
14-02-2018 Ple de les Corts 1341 Sobre la tramitació pel procediment de lectura única de la Proposició de llei per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22 i la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana  
14-02-2018 Ple de les Corts 1340 Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22 i la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana  
14-02-2018 Ple de les Corts 1339 Sobre la tramitació pel procediment de lectura única de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics  
14-02-2018 Ple de les Corts 1338 Sobre la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics  
08-02-2018 Ple de les Corts 1337 Sobre la reclamació de l’import de la subvenció electoral reconeguda pel Partit Popular sobre les eleccions autonòmiques de 2007  
07-02-2018 Ple de les Corts 1336 Sobre l’equiparació salarial de totes les forces i els cossos de seguretat de l’Estat  
07-02-2018 Ple de les Corts 1335 Sobre la subrogació del personal en els canvis de titularitat dels serveis contractats per la Generalitat Valenciana  
25-01-2018 Ple de les Corts 1334 Sobre la renúncia de Francisco Camps Ortiz a la condició de membre del Consell Jurídic Consultiu  
25-01-2018 Ple de les Corts 1333 Sobre la validació del Decret llei 8/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en matèria de promoció de fires comercials oficials com a servei d’interès general autonòmic  
24-01-2018 Ple de les Corts 1332 Sobre la validació del Decret llei 7/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual s’habiliten els procediments i autoritzacions necessàries per a la subrogació de la titularitat del deute financer de la Fira Mostra Internacional de València i de la Institució Firal Alacantina, i del seu procés de reestructuració  
24-01-2018 Ple de les Corts 1331 Sobre la validació del Decret llei 6/2017, d’1 de desembre, del Consell, per a la constitució de dos fons sense personalitat jurídica per a la gestió dels instruments financers dels programes operatius FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020  
18-12-2017 Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 1330 Sobre el control dels antibiòtics veterinaris en el sector ramader  
18-12-2017 Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 1329 Sobre l’adopció de mesures fiscals en l’àmbit rural per tal de garantir l’assentament de la población  
18-12-2017 Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 1328 Sobre la protecció dels drets dels consumidors i la modificació de les legislacions necessàries per tal que siga obligatori, en tot el territori de la Unió Europea, detallar en l’etiquetatge de les mescles de mels comercialitzades el país de procedència  
Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)