Pàgina inicial > Què fan > Publicacions > Temes de les Corts Valencianes
Ajuda

Temes de Les Corts Valencianes

Temes de Les Corts Valencianes

Col·lecció en la qual, des de l'any 2000, es publiquen anualment dos tesis doctorals o treballs d'investigació el contingut dels quals té una relació directa amb el dret parlamentari o amb l'activitat concreta que despleguen habitualment les Corts Valencianes.

 

 


La actividad parlamentaria de las Corts Valencianes en materia LGTBI
Llicència de Creative Commons La actividad parlamentaria de las Corts Valencianes en materia LGTBI
 • Ana Cañizares Narváez
 • València, 2018
 • 978-84-89684-52-2
 • Castellà
 • 174 pp.
 • Preu:8,50 €
 • Número 29
 •  

El treball estudia l'evolució de l'activitat de les Corts Valencianes en relació a la comunitat LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexe) des de la primera legislatura. Es conclou que, a pesar del reconeixement creixent de la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere, la seua visibilitat a la cambra valenciana és incipient i encara no s'ha produït una vinculació consistent en l'agenda política, si bé tot apunta a un canvi significatiu cap al final de la IX legislatura.

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 1985-2015. Un estudio dinámico de tres décadas como institución fiscalizadora de autogobierno
Llicència de Creative Commons La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 1985-2015. Un estudio dinámico de tres décadas como institución fiscalizadora de autogobierno
 • María Ángeles Abellán López
 • València, 2018
 • 978-84-89684-50-8
 • Castellà
 • 274 pp.
 • Preu:10 €
 • Numero 28
 •  

L’objecte d’estudi del present treball és l’organització políticoadministrativa de la rendició de comptes a la Comunitat Valenciana, centrada en la Sindicatura de Comptes, com a model de modernització d’una institució d’autogovern de rellevància estatutària i comissionada de les Corts.

El desempeño parlamentario de las diputadas autonómicas valencianas (1983-2011)
Llicència de Creative Commons El desempeño parlamentario de las diputadas autonómicas valencianas (1983-2011)
 • Bernabé Aldeguer Cerdá
 • València, 2015
 • 978-84-89684-48-5
 • Castellà
 • 284 pp.
 • Preu:10 €
 • Numero 27
 •  

L'obra té com a propòsit analitzar el grau en què de forma real i efectiva s'ha projectat la presència de les diputades dels diferents grups parlamentaris amb representació continuada a les Corts Valencianes al llarg del període 1983–2011, estudiant la seua presència en els òrgans de govern i direcció parlamentària, en les comissions de diferent tipus i la seua participació i intervenció en el tràmit de les diferents iniciatives parlamentàries, prestant especial atenció a aquelles el propòsit i contingut de les quals es relaciona amb les qüestions de gènere i de promoció d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Imagen La (des)regulació de la intervenció administrativa ambiental de les activitats econòmiques en l'àmbit dels ens locals valencians
Llicència de Creative Commons La (des)regulació de la intervenció administrativa ambiental de les activitats econòmiques en l'àmbit dels ens locals valencians
 • Àngels Egea Escrivà
 • València, 2014
 • 978-84-89684-47-8
 • Valencià
 • 165 pp.
 • Preu:9 €
 • Número 26
 •  

La rellevància d’instruments com la declaració responsable i la comunicació prèvia deriva del que exigeix la Directiva 2006/123, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior (DIRSE): eliminar els obstacles i en concret, l’excessiva burocràcia que impedeix la llibertat d’establiment. Un dels principals obstacles a superar i suprimir per la DIRSE són les llicències, que només podran exigir-se quan siguen estrictament necessàries, justificades per motius d’imperiós interès general i siguen proporcionades. El treball entra a descriure en un vessant més teòric el règim jurídic i els problemes que ha generat la transposició de la directiva. I en un terreny més concret, s’analitzen bona part de les ordenances municipals valencianes aprovades. El treball conclou, entre d’altres, la necessitat d’una profunda revisió de la legislació i reglamentació valenciana en la matèria, així com la importància de materialitzar el tercer nivell de transposició als nostres ajuntaments.

Imagen Los problemas competenciales en materia medioambiental y las relaciones intergubernamentales como posible vía de solución
Llicència de Creative Commons Los problemas competenciales en materia medioambiental y las relaciones intergubernamentales como posible vía de solución
 • Marta Pérez Gabaldón
 • València, 2011
 • 878-84-89684-45-4
 • Castellà
 • 194 pp.
 • Preu:9 €
 • Número 25
 •  

L’obra exposa les dificultats derivades de la concepció de la qüestió ambiental com una competència compartida entre l’Estat i les comunitats autònomes a partir del que hi ha establert en el bloc de constitucionalitat. La imprecisió en la delimitació dels àmbits d’actuació corresponent a cada un d’ells ha generat un solapament i una duplicitat d’actuacions que no sols no redunda en una protecció adequada de l’entorn, sinó que genera la ineficàcia i ineficiència de les mesures desenvolupades, que resulten en molts casos contraproduents. Davant d’aquest diagnòstic, analitza el funcionament dels mecanismes i els instruments de col·laboració existents –especialment la Conferència Sectorial de Medi Ambient i les comissions bilaterals–, i proposa després d’això una sèrie de reformes que podrien incidir en la millora de la situació actual.

Imagen El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la relación directa entre ciudadanos y representantes políticos
Llicència de Creative Commons El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la relación directa entre ciudadanos y representantes políticos
 • Francisco Javier Puchades Arce
 • València, 2011
 • 878-84-89684-44-7
 • Castellà
 • 244 pp.
 • Preu:10 €
 • Número 24
 •  

L’aparició de les tecnologies de la informació situa la relació entre ciutadans i polítics en un escenari nou que planteja abundants reptes per a ambdós actors. Un d’ells, el de la interacció a través del correu electrònic, és analitzat en la investigació plasmada en aquest llibre. Entre els mesos de febrer i juny de 2010 l’investigador va dirigir un grup de direccions de correu electrònic pertanyents a un grup de ciutadans valencians que, en tres onades diferents, van remetre correus electrònics a aquells diputats autonòmics que feien públic el compte de correu en el lloc web del parlament valencià. En els dits correus electrònics els ciutadans els van interpel·lar sobre un ampli conjunt de temes considerats d’actualitat en aquell moment. La metodologia es va completar amb una anàlisi de contingut sobre les respostes obtingudes i amb una sèrie d’entrevistes personals amb diputats dels diferents grups. Les conclusions indiquen que només els diputats de les formacions minoritàries estan utilitzant el correu electrònic per a mantenir una relació directa i interactiva amb la ciutadania.

Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)