Proposicions de llei

Proposicions de llei/Reglament de les Corts Descarregar
Proposició de llei de modificació de la disposició adicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del dret civil valencià
 • Grup Parlamentari: GGPP Popular, Socialista, Compromís, Podemos-Podem
 • Publicació BOC 284
 • Data de publicació: 13-06-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de reforma de la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana
 • Grup Parlamentari: GGPP Compromís, Socialista i Podemos-Podem
 • Publicació BOC 281
 • Data de publicació: 06-06-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de garantia dels drets d'informació de les persones consumidores en matèria de titulització i retitulització de préstecs hipotecaris i altres crèdits
 • Grup Parlamentari: GP Podemos-Podem
 • Publicació BOC 262
 • Data de publicació: 05-04-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei electoral valenciana
 • Grup Parlamentari: GGPP Socialista, Compromís y Podemos-Podem
 • Publicació BOC 262
 • Data de publicació: 05-04-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei del servei del transport públic de persones viatgeres en vehicles de turisme en règim d'arrendament amb conductor (VTC)
 • Grup Parlamentari: GP Popular
 • Publicació BOC 257
 • Data de publicació: 09-03-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei reguladora dels animals domèstics a la Comunitat Valenciana
 • Grup Parlamentari: Ciudadanos
 • Publicació BOC 249
 • Data de publicació: 14-02-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
 • Grup Parlamentari: GP Podemos-Podem
 • Publicació BOC 248
 • Data de publicació: 09-02-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2002, de 2 d'agost, d'estatut dels expresidents de la Generalitat
 • Grup Parlamentari: Podemos-Podem
 • Publicació BOC 247
 • Data de publicació: 07-02-2018
 • IX Legislatura


 
Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)