Proposicions de llei

Proposicions de llei/Reglament de les Corts Descarregar
Proposició de llei per a la prevenció de residus i foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana
 • Grup Parlamentari: GP Podemos-Podem
 • Publicació BOC 304
 • Data de publicació: 28-09-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de modificació del Reglament de les Corts de la regulació del debat de política general i tramitació d'esmenes
 • Grup Parlamentari: Socialista, Compromís, Podemos-Podem i Ciudadanos
 • Publicació BOC 292
 • Data de publicació: 06-07-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei per la qual es modifica l'apartat a del punt dos de la disposició addicional tercera de la Llei 7/2018, de 26 de març, de seguretat ferroviària
 • Grup Parlamentari: Popular, Podemos-Podem i Ciudadanos
 • Publicació BOC 291
 • Data de publicació: 02-07-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de modificació del capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana
 • Grup Parlamentari: Popular, Socialista, Compromís i Podemos-Podem
 • Publicació BOC 291
 • Data de publicació: 02-07-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat
 • Grup Parlamentari: Socialista, Compromís i Podemos-Podem
 • Publicació BOC 290
 • Data de publicació: 29-06-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de modificació de la disposició adicional segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del dret civil valencià
 • Grup Parlamentari: GGPP Popular, Socialista, Compromís, Podemos-Podem
 • Publicació BOC 284
 • Data de publicació: 13-06-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de reforma de la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana
 • Grup Parlamentari: GGPP Compromís, Socialista i Podemos-Podem
 • Publicació BOC 281
 • Data de publicació: 06-06-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de garantia dels drets d'informació de les persones consumidores en matèria de titulització i retitulització de préstecs hipotecaris i altres crèdits
 • Grup Parlamentari: GP Podemos-Podem
 • Publicació BOC 262
 • Data de publicació: 05-04-2018
 • IX Legislatura


 
Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)