Proposicions de llei

Proposicions de llei/Reglament de les Corts Descarregar
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
 • Grup Parlamentari: GP Podemos-Podem
 • Publicació BOC 248
 • Data de publicació: 09-02-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2002, de 2 d'agost, d'estatut dels expresidents de la Generalitat
 • Grup Parlamentari: Podemos-Podem
 • Publicació BOC 247
 • Data de publicació: 07-02-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22 i la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana
 • Grup Parlamentari: Socialista, Compromís i Ciudadanos
 • Publicació BOC 246
 • Data de publicació: 02-02-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de derogació de l'article 9 del títol I, capítol II, secció tercera (impost sobre l'eliminació de residus en abocadors) de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa, i d'organització de la Generalitat
 • Grup Parlamentari: Popular
 • Publicació BOC 245
 • Data de publicació: 31-01-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
 • Grup Parlamentari: Socialista i Compromís
 • Publicació BOC 245
 • Data de publicació: 31-01-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2015, de 2 d'abril, de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives en la Comunitat Valenciana
 • Grup Parlamentari: GP Popular
 • Publicació BOC 242
 • Data de publicació: 17-01-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de reforma de l'article 12 del títol II, capítol I, secció tercera (servei mèdic en festejos taurins tradicionals) de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat
 • Grup Parlamentari: GP Popular
 • Publicació BOC 242
 • Data de publicació: 17-01-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià
 • Grup Parlamentari: Socialista, Compromís i Podemos-Podem
 • Publicació BOC 214
 • Data de publicació: 13-10-2017
 • IX Legislatura


 
Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)