Proposicions de llei

Proposicions de llei/Reglament de les Corts Descarregar
Proposició de llei de garantia dels drets d'informació de les persones consumidores en matèria de titulització i retitulització de préstecs hipotecaris i altres crèdits
 • Grup Parlamentari: GP Podemos-Podem
 • Publicació BOC 262
 • Data de publicació: 05-04-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei electoral valenciana
 • Grup Parlamentari: GGPP Socialista, Compromís y Podemos-Podem
 • Publicació BOC 262
 • Data de publicació: 05-04-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei del servei del transport públic de persones viatgeres en vehicles de turisme en règim d'arrendament amb conductor (VTC)
 • Grup Parlamentari: GP Popular
 • Publicació BOC 257
 • Data de publicació: 09-03-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei reguladora dels animals domèstics a la Comunitat Valenciana
 • Grup Parlamentari: Ciudadanos
 • Publicació BOC 249
 • Data de publicació: 14-02-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
 • Grup Parlamentari: GP Podemos-Podem
 • Publicació BOC 248
 • Data de publicació: 09-02-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2002, de 2 d'agost, d'estatut dels expresidents de la Generalitat
 • Grup Parlamentari: Podemos-Podem
 • Publicació BOC 247
 • Data de publicació: 07-02-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22 i la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana
 • Grup Parlamentari: Socialista, Compromís i Ciudadanos
 • Publicació BOC 246
 • Data de publicació: 02-02-2018
 • IX Legislatura


 
Proposició de llei de derogació de l'article 9 del títol I, capítol II, secció tercera (impost sobre l'eliminació de residus en abocadors) de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa, i d'organització de la Generalitat
 • Grup Parlamentari: Popular
 • Publicació BOC 245
 • Data de publicació: 31-01-2018
 • IX Legislatura


 
Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)