Glossari

Període De Sessions

Termini de temps que romanen reunides les Corts Valencianes dins de cada any legislatiu. Són dos: de setembre a desembre i de febrer a juny.


Ple

Òrgan suprem de les Corts Valencianes, integrat per 99 diputats.


Ponència

Grup molt reduït de diputats encarregats per una comissió per a la realització d'un treball previ, normalment sobre un text legislatiu, que es reflectirà en un informe. La ponència també la pot constituir un únic diputat.


Portaveu ( Vegeu Síndic)

-


President De La Generalitat Valenciana

És el màxim representant dels valencians i representant ordinari de l'Estat a la Comunitat Valenciana. És elegit per les Corts Valencianes d'entre els seus membres. Presideix alhora el Consell, el qual dirigeix i coordina. Li correspon nomenar els consellers i vicepresidents, i el president de les Corts Valencianes. És responsable políticament davant les Corts Valencianes.


Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)