Ajuda

AVÍS LEGAL

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els materials i els serveis accessibles en aquest lloc estan protegits per copyright, drets d'autor i propietat, i per les normes legals que garanteixen la propietat intel·lectual, de manera que qualsevol ús no autoritzat d'aquests materials o serveis pot suposar una violació d'aquestes lleis.

 

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual que pertanyen a Les Corts, sense perjudici dels drets i excepcions prevists per possibles disposicions imperatives.

 

La reproducció dels elements de text i multimèdia que pertanyen a Les Corts, com també els pertanyents a tercers i per als quals Les Corts tenen drets d'ús, s'autoritza només amb finalitats no comercials, sempre que es respecte la integritat dels elements reproduïts i s'esmente la font. No obstant això, la reproducció d'algunes dades es pot sotmetre a condicions diferents; en aquest cas, s'adjuntarà a la dada una menció que precisarà aquestes condicions.

 

L'usuari es compromet a no retirar ni modificar les mencions de reserva que indiquen l'autor o la font i a no esquivar els dispositius tècnics de protecció dels documents i els elements multimèdia, com ara les restriccions d'impressió o descàrrega i els marcats visibles o invisibles. Qualsevol infracció podrà donar lloc a l'exercici d'accions civils i penals.

 

En cas de dubte sobre la identitat dels titulars de drets o sobre les condicions d'utilització d'un element concret, es pot sol·licitar informació a l'administrador de la web.

 

PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les Corts donaran compliment estricte a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de les dades de caràcter personal i adoptaran les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, i en preservaran la privacitat i la confidencialitat.

 

Les comunicacions fetes per l'usuari del portal que continguen dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació protegit, establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura que siga possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris.

 

L'usuari del portal dóna el consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza Les Corts a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al tractament i l'ús d'aquestes amb la finalitat de gestionar el manteniment del portal, segons el que hi ha establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

 

L'usuari del portal que facilite dades de caràcter personal a Les Corts queda informat que podrà exercir davant aquestes els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que hi ha establert en la LOPD, mitjançant la sol·licitud corresponent, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI, en el registre de Les Corts, plaça de Sant Llorenç, 4, 46003 València.

 

Les Corts adopten les mesures i els mecanismes necessaris per a garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produesquen mitjançant l'entorn web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

 

L'accés al portal de Les Corts pot implicar en algun moment la utilització de galetes (les galetes són quantitats xicotetes d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari per a facilitar la navegació). Cap galeta emmagatzema informació de caràcter personal, únicament s'emmagatzema informació tècnica necessària per al funcionament correcte del portal.

 

ACCÉS I ACTUALITZACIÓ DE CONTINGUTS

El portal de Les Corts té com a objecte fomentar l'accés del públic a la informació relativa a la mateixa institució i a les seues activitats.

 

El nostre objectiu consisteix a difondre informació el més completa, exacta i actualitzada possible. Quan s'informe de qualsevol error, Les Corts posaran el màxim interès a efectuar les correccions necessàries.

 

La informació publicada en aquest portal és de caràcter general, per la qual cosa no s'ha concebut per a satisfer cap necessitat individual.

 

Les Corts no poden garantir la fiabilitat o l'actualització de la informació procedent de fonts externes continguda en aquest portal. La informació que figura en aquest remet de vegades a llocs exteriors sobre els quals els serveis de Les Corts no tenen cap control i pels quals aquestes declinen qualsevol responsabilitat.

 

Les Corts no garanteixen la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del portal i dels seus serveis. Quan siga raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament d'aquest.

 

Les Corts es reserven el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del portal, com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per a utilitzar-lo.

 

FÒRUMS, COMENTARIS I OPINIONS

Les opinions expressades en els fòrums de discussió, o els comentaris i les opinions, són formulades per persones alienes a Les Corts, sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

 

L'usuari utilitzarà el portal, de conformitat amb la legalitat vigent i les condicions fixades en aquest avís legal, sense vulnerar cap dret de terceres persones. A aquest efecte queda expressament prohibit fer, sense que aquesta enumeració es considere en cap cas limitadora, actes que:

> Induesquen, inciten o promoguen actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei.

> Induesquen, inciten o promoguen actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

> Incorporen, posen a disposició o permeten accedir a productes, elements, missatges o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei.

> Puguen vulnerar o transgredir el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar, o a la pròpia imatge.

> Puguen tenir la consideració d'oferta de productes o serveis, tant propis com de tercers, o de publicitat directa o indirecta utilitzant el portal o les eines que es posen a la seua disposició.

> Suposen una modificació, alteració, crebant, inutilització o destrucció de qualsevol informació electrònica, dada, creació intel·lectual o programa informàtic a què els usuaris tinguen accés a través del portal.

 

Les Corts es reserven el dret d'adoptar les mesures legals que consideren oportunes. Les Corts es reserven el dret d'admetre o donar de baixa qualsevol opinió o usuari, sense avís previ i sense cap tipus de justificació o compensació, quan s'incórrega en algun dels supòsits indicats.

 

XARXES SOCIALS

El compte de Twitter @cortsval és gestionat per les Corts Valencianes. Cada setmana es difondran tuits relatius a resolucions i a determinats esdeveniments de caràcter institucional (activitat parlamentària, visites protocol·làries, etc.).L'enviament de missatges directes o tuit no tindrà la consideració de sol·licitud d'informació oficial. Per a posar-se en contacte amb Les Corts de manera oficial, utilitze la nostra pàgina de contacte.

 

Els comptes que seguim

Les Corts no seguix de manera sistemàtica els comptes dels seus propis seguidors. Deixarem de seguir els comptes de contingut clarament malintencionat i aquelles que envien correu fem. La circumstància que un dels comptes de Les Corts seguisca un determinat compte no significa que Les Corts estiga d'acord amb el contingut del dit compte o el recolze.

 

Disponibilitat tècnica

Les Corts actualitza i supervisa l'activitat del compte de Twitter en horari laboral de dilluns a divendres. En cas d'incidències en la disponibilitat del servici Twitter, Les Corts no serà responsable de les mateixes.

 

 

 

Si creieu que qualsevol contingut o informació d'aquest portal vulnera un dret legítim o la legalitat vigent, us agrairem que us poseu en contacte amb Les Corts (webmaster@corts.es) perquè es puguen prendre les mesures oportunes.

 


Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)