Pàgina inicial > Què són > Diputats i Diputades > Fitxa del diputat/ada

Diputats/ades a Les Corts Valencianes

Fitxa del diputat/ada   (II Legislatura)

Enrique Louis Rampa

Enrique Louis Rampa


Socialista

Grup Parlamentari
Socialista


Diputat per Alacant
Nascut el 22-07-1922 a Salamanca (Salamanca)

  • En l'actualitat jubilat. Vaig ser fins al moment de jubilarme Director de Tecnología del grup Endesa i abans director de I & D d'aquest mateix grup. Continue sent membre de Comites Técnics de l'Associació Espanyola de Normalització.
  • Des de 1964 col·labore amb "Cuadernos para el Dialogo". Milite a Esquerra Democràtica fins 1976 després passe al PSOE. Vaig ser president provincial a I.D. i vaig formar part de diverses comissions ejecutives locals i comarcals en el PSOE. També vaig formar part de varies comissions ejecutives al "Club de Amigos de la UNESCO".(El resum curricular que figura a la fitxa del diputat o diputada és el que aquest / a emplena mitjançant el formulari MD-2: "DADES PER LA GUIA I LA WEB DE LES CORTS". Aquest formulari ha de presentar-lo quan s'incorpora a les Corts, que no poden garantir ni fer-se responsables de la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d'aquests continguts.)

Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)