Pàgina inicial > Què són > Diputats i Diputades > Fitxa del diputat/ada

Diputats/ades a Les Corts Valencianes

Fitxa del diputat/ada   (VIII Legislatura)

Mª Dolores Zaragoza Teuler

Mª Dolores Zaragoza Teuler


Popular

Grup Parlamentari
Popular


Diputada per Alacant
Nascuda el 26-04-1968 a Polop (Alacant)

 • Estudis cursats de la Llicenciatura de Dret. Universitat d'Alacant.
 • Formació complementària: diversos cursos, jornades i congressos sobre dret civil, penal, menors, violència de gènere, ocupació i dona i igualtat.
 • En l'any 1991 va pendre possessió del primer destí com a funcionària de l'administració de Justícia en el SCNE d'Alacant, i va continuar les seus tasques en el cos de Tramitació processal i administrativa com en el de Gestió processal en Jutjats de Primera Instància i Instrucció, Violència de Gènere, Deganat, Registre civil, Institut de Medicina Legal i Jutjats de Penal d'Alacant, on, en abril de 2014, ha deixat d'exercir les funcions per tal de dedicar-se en exclusivitat al càrrec de diputada en les Corts.
 • En les eleccions municipals de l'any 1999 va obtindre la primera acta de regidora amb el PP, a Polop de la Marina, i va assumir les àrees de Dona, menor i ocupació.
 • En l'any 2003, el Partit Popular en Polop de la Marina, va revalidar la majoria absoluta i de nou va assumir les regidories de Dona, menor i estrangers.
 • En les elecciones de 2007, va pendre càrrec novament en les esmentades regidories, i va assumir a més la regidoria de Cultura.
 • Nomenada primer tinent d'alcalde, càrrec que va ostentar des del 16 de novembre de 2007 fins al 17 de desembre de 2009.
 • El 17 de desembre de 2009 va assumir l'alcaldia del Ajuntament de Polop de la Marina, així com la portaveu del grup municipal popular, assumint, a més a més, les regidores de Dona i menor, Estrangers, Cultura, Premsa, Seguretat ciutadana, així com Sanitat i Turisme, delegant amb l'entrada de un nou regidor les regidories de Sanitat i estrangers.
 • Durant eixa legislatura, vocal del consorci d'Aigues d'Alacant.
 • Membre del Comité de campanya provincial en les eleccions 2011.
 • Redacció del Programa sobre Polítiques socials per a la provincia d'Alacant. Any 2011.
 • Compromisària del XVII Congrés Nacional del PP, any 2012 a Sevilla. Va participar en aquest congrés mitjançant una esmena en la ponència V "Europa y política exterior". Compromesos per Europa", que fou admesa íntegrament.
 • Compromisària en el XVII Congrés Provincial d'Alacant, any 2012. Diverses ponències impartides, sobre Violencia de Gènere, sobre la Dona en l'àmbit social, Prevenció dels mals tractaments i la drogoaddicció des de l'educació. Diputada de les Corts Valencianes des d'abril de 2014. Grup Popular. Província d'Alacant.(El resum curricular que figura a la fitxa del diputat o diputada és el que aquest / a emplena mitjançant el formulari MD-2: "DADES PER LA GUIA I LA WEB DE LES CORTS". Aquest formulari ha de presentar-lo quan s'incorpora a les Corts, que no poden garantir ni fer-se responsables de la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d'aquests continguts.)

Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)