Cercador

Iniciatives legislatives

Mostrant 41 - 50 de 582 resultats

28
febr.
2018
Projecte de llei del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana

Comissió:
Comissió d'Educació i Cultura
BOC 254 - 28/02/2018

23
febr.
2018
Projecte de llei d'inspecció general de serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males practiques en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental

Comissió:
Comissió de Justícia, Governació i Administració Local
BOC 253 - 23/02/2018

14
febr.
2018
Proposició de llei reguladora dels animals domèstics a la Comunitat Valenciana

Proponent:
Ciudadanos
BOC 249 - 14/02/2018

09
febr.
2018
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics

07
febr.
2018
Projecte de llei de creació del punt d'atenció a la inversió

Comissió:
Comissió d'Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies
BOC 247 - 07/02/2018

07
febr.
2018
Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2002, de 2 d'agost, d'estatut dels expresidents de la Generalitat

02
febr.
2018
Proposició de llei per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22 i la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana

Proponent:
Socialista, Compromís, Ciudadanos
BOC 246 - 02/02/2018

31
gen.
2018
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics

Proponent:
Socialista, Compromís
BOC 245 - 31/01/2018

31
gen.
2018
Proposició de llei de derogació de l'article 9 del títol I, capítol II, secció tercera (impost sobre l'eliminació de residus en abocadors) de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa, i d'organització de la Generalitat

26
gen.
2018
Projecte de llei de drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d'atenció al final de la vida

Comissió:
Comissió de Sanitat i Consum
BOC 244 - 26/01/2018