Cercador

Resolucions aprovades

Mostrant 11 - 20 de 33 resultats

21
febr.
2020
104
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
103
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
102
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del Consell Valencià de Cultura corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
101
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, corresponent a l'exercici de 2017.

21
febr.
2020
100
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del Síndic de Greuges corresponent a l'exercici de 2017.

23
oct.
2019
30
Sobre l'informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat corresponent a l'exercici de 2017, i la resta d'informes de fiscalització de les entitats que formen part del Compte General de la Generalitat.

02
oct.
2019
20
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, corresponent a l'exercici de 2017.

02
oct.
2019
19
Sobre la aprovació de l'informe de fiscalització de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell, corresponent a l'exercici de 2017.

02
oct.
2019
18
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització de la Universitat d'Alacant, despeses de personal, corresponent a l'exercici de 2017.

02
oct.
2019
17
Sobre l'aprovació de l'informe de fiscalització del compte general de les entitats locals de la Comunitat Valenciana corresponent a l'exercici de 2016.