Corts Valencianes


Avaluació d’experts

En el seu afany per millorar la qualitat de la publicació, la Mesa de les Corts Valencianes , en l’Acord 1.037/X, de 3 de novembre de 2020, a proposta del director i del secretari de la revista, ha decidit incorporar, des de 2021, l’avaluació d’experts amb cegament doble. 

Sobre aquesta base, cada original rebut serà revisat per dos experts o expertes que, de manera objectiva i científica, atesa  la precisió, l’originalitat, l’interès i la qualitat del treball revisat, poden recomanar:

  • L’acceptació de l’article i la publicació.
  • La incorporació de modificacions amb caràcter previ a aquesta publicació.
  • La no publicació de l’article.

Els qui trameten els seus originals a la publicació estan acceptant aquesta decisió, que ha de ser degudament motivada per la revista.