Corts Valencianes


Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Lloc de celebració
Sala B
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 28 de juny de 2022, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la competitivitat del sector citrícola valencià, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 23.066, BOCV número 112).

3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre suport al parany i la realització de la prova de la cistella de malla, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 36.595, BOCV número 172).

4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la defensa del nostre sector ramader, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 48.788, BOCV número 221).

5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre recuperació de bancals abandonats i foment de cultius mediterranis, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 54.078, BOCV número 252).

Palau de les Corts Valencianes

València, 7 de juny de 2022

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria