Corts Valencianes


Diputació Permanent

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

    D’acord amb els articles 58, punts 4 i 5, i 59.1 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats, membres de la Diputació Permanent, a la sessió d’aquest òrgan, que s’iniciarà el pròxim dia 1 de setembre de 2022, a les 10.00h, a l’Hemicicle del Palau de les Corts Valencianes. L'ordre del dia serà el següent:

1.    Validació o derogació del Decret llei 7/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022 i del Deret llei 2/2022, de 22 d’abril, del Consell, per a la reducció temporal de l’import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l’impacte de la inflació, en màteria d’educació. (RE número 59.198, DOGV 9405)

2.    Validació o derogació del Decret llei 8/2022, de 5 d’agost, pel qual es modifica el text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell (RE número 59.200, DOGV 9405)

3.    Validació o derogació del Decret llei 9/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la reducció del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge, exclòs el bitllet d’anada i tornada, dels serveis de transport terrestre competència de la Generalitat (RE número 59.202, DOGV 9405)

4.    Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a informar sobre les actuacions dutes a terme per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències en relació amb els incendis forestals de la Vall d’Ebo, Bejís i les Useres, sol·licitada a petició pròpia (RE núm. 59.612)

acumulada a,

Compareixença de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a explicar i informar sobre els incendis que arrasen la Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE núm. 59.260)

acumulada a,

Compareixença consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per a donar compte de la situació en la qual es troben els diferents incendis forestals a la Comunitat Valenciana que han arrasat ja més de 33.000 hectàrees en el nostre territori, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 59.281)

Palau de les Corts Valencianes
València, 30 d’agost de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria