Corts Valencianes


Comissió d'Investigació sobre el deute públic de la Comunitat Valenciana

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de Comissió d’investigació sobre el deute públic de la Comunitat Valenciana, a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 6 de setembre de 2022, a les 10.00h., en el Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Compareixences que se sol·liciten en compliment del pla de treball aprovat per la comissió:

10.00h:     Sr. Joan Antoni Llinares. Director de l’Agència Valenciana Antifrau.

11.00h:     Sr. Santiago Martínez Argüelles. Director Tècnic del Tribunal de Comptes d l’Estat. (Videoconferència).

D’altra banda, cas que algunes d’estes persones no puguen assistir en el dia i hora assenyalats, podran ser substituïdes per altres incloses en el Pla de Treball.

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 1 de setembre de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria