Corts Valencianes


Comissió de Sanitat i Consum

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Sanitat i Consum a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 21 de setembre de 2022, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:
1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la promoció d'entorns accessibles en l'àmbit sanitari de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 32.263, BOCV número 150).
3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l'ampliació dels serveis d'atenció bucodental en el sistema sanitari públic valencià, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 53.559, BOCV número 246).
4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre permetre que els municipis puguen adquirir ambulàncies, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 55.191, BOCV número 257).
5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la necessitat de pediatres a l'Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 55.481, BOCV número 259).
6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la catalogació de l’obesitat com a malaltia crònica, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 56.249, BOCV número 261).
7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l'equitat en l'atenció sanitària a la població atesa pel Consorci Hospital General Universitari València (CHGUV), presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 57.040, BOCV número 266).
8.    Pronunciament de la comissió sobre la compareixença de la directora general d’Assistència Sanitària per a explicar quina serà la situació del personal sanitari durant el període estival, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos(RE núm. 55.608, amb correcció d’errades RE núm. 55.641).
9.    Pronunciament de la comissió sobre la compareixença del comissionat de la Presidència de la Generalitat per al Pla Valencià d'Acció per a la Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives, per a explicar i informar sobre les mesures que s'han dut a terme per a donar compliment al Pla d'Acció per a la Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 57.589).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 6 de setembre de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ 
 

Galeria