Corts Valencianes


Comissió d'Educació i Cultura

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Educació i Cultura a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 15 de setembre de 2022, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencians, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Esport per a donar compte de l'inici del curs escolar 2022-2023, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 57.585).

Acumulada amb

Compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Esport per a explicar i informar sobre les mesures que desenvoluparà la seua Conselleria de cara a l'inici del curs 2022-2023 en els centres educatius de la Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 57.810).

Acumulada amb

Compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Esport per a retre compte de les infraestructures educatives a l'inici del nou curs escolar 2022/2023, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 59.096).

3. Debat i votació del dictamen de la comissió sobre la Proposició de llei del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 34.131, BOCV número 158).

4. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant el Ple el Dictamen de la comissió sobre la Proposició de llei del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 34.131).

Palau de les Corts Valencianes

València, 6 de setembre de 2022

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria