Corts Valencianes


Comissió especial d'estudi de les mesures de prevenció dels riscos derivats dels forts temporals

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de Comissió especial d'estudi de les mesures de prevenció dels riscos derivats dels forts temporals, a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 10 d’octubre de 2022, a les 10.00 hores, en el Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Compareixences que se sol·liciten en compliment del pla de treball aprovat per la comissió:

    10.00 h.    Sr. Javier Cremades Peris, president de l’Associació “Salvem les Platges al sud de Gandia”.

    10.45 h.    Representant de la Plataforma “El litoral per al poble”.

    11.30 h.    Sr. Juan Rafael Moratal Sendra, representant de l’Associació Platges Nord de Dénia.

    12.15 h.    Sr. Joaquín Vercher Tarín, president de l’Associació SOS Platja Tavernes de la Valldigna
.
3. Fixació, dins del marc del Pla de Treball, dels terminis i procediment per a l’elaboració i aprovació del Dictamen de la Comissió.

 

D’altra banda, cas que algunes d’estes persones no puguen assistir en el dia i hora assenyalats, podran ser substituïdes per altres incloses en el Pla de Treball.

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 4 d’octubre de 2022

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria