Corts Valencianes


Lectura fàcil

Imatge del President Morera amb els protagonistes

L'edició de l'Estatut d'Autonomia en lectura fàcil ha estat possible gràcies al servei d’Accessibilitat Cognitiva de Plena Inclusió Comunitat Valenciana, que ha processat el text legal i ha estat revisat pels validadors, les persones que demostren que el contingut pot ser comprensible per persones amb diferents capacitats o també persones estrangeres que no tenen un bon nivell de la llengua emprada al document. Esta adaptació també permetrà una major comprensió del text legal i ajuda a persones amb diferents capacitats a l’hora d’estudiar-lo per accedir a llocs de treball de l’administració pública valenciana.

En esta pàgina teniu el llibre en format PDF, que inclou les versions en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.