Corts Valencianes


Comissió d'Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 de l’RCV, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 22 de novembre de 2022, a les 10.00 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei per a detindre l'activitat minera en la serra de Fontcalent i protegir la seua biodiversitat, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 49.988, BOCV número 228).

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l'energia nuclear, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 50.317, BOCV número 228).

4.    Presa en consideración de la Proposició no de llei sobre el turisme MICE, presentada pel Grup Parlamentari Vox  Comunidad Valenciana (RE número 51.421, BOCV número 237).

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la indústria automobilística amb perspectiva de gènere, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 52.795, BOCV número 242).

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre els abusos de les telefonades comercials, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 53.171, BOCV número 242).

7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la creació del clúster de l'hidrogen verd de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 53.735, BOCV número 246).

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 15 de novembre de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria