Corts Valencianes


Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 5 de desembre de 2022, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei en defensa del transvasament Tajo-Segura, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 21.956, BOCV número 106).
3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre les mesures per a garantir la irrenunciable aportació del transvasament Tajo-Segura, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 39.012, BOCV número 186).
4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la cistella de malla en el parany i el compliment de resolucions judicials, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 42.575, BOCV número 203).
5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre projectes d’especulació energètica a les comarques del nord, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 50.903, BOCV número 231)
6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el foment de la recollida de residus plàstics i de paper a les platges de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 58.840, BOCV número 274)
7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei per a instar la formulació d'un inventari del sòl urbanitzable existent en la Comunitat Valenciana que permeta reconsiderar l'estratègia global d'ocupació del sòl i dur a terme una ordenació racional del territori concorde a l'actual situació d'emergència climàtica, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 63.748)

 

Palau de les Corts Valencianes
València, 29 de novembre de 2022

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ
 

Galeria