Corts Valencianes


Comissió de Sanitat i Consum

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Sanitat i Consum a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 6 de febrer de 2023, a les 10.30 hores, al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’ensenyament de la reanimació cardiopulmonar bàsica als centres educatius de secundària de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 13.364, BOCV número 61).
3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la vacunació contra el virus del papil·loma humà en el col·lectiu d’homes que tenen sexe amb homes, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 47.912, BOCV número 215).
4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre prevenció i atenció a l'addicció als videojocs, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 63.140, BOCV número 296)
5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l'obertura d'una investigació dels procediments d’OPO per a personal sanitari, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 66.881, BOCV número 302).
6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la modificació de l'article 10.1 del Decret 42/2021, del Consell, de regulació de la prestació farmacèutica als centres sociosanitaris de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 67.410, BOCV número 306).
7.    Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’impuls de la figura de l’òptic-optometrista en l’atenció primària del Sistema Valencià de Salut, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 67.756, BOCV número 308).
8.    Pronunciament de la comissió sobre la compareixença del gerent de l'Hospital de Torrevieja per a informar sobre la situació de l'hospital, com també dels mitjans materials i personal disponibles per a atendre els pacients, sol·licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 59.037).
9.    Pronunciament de la comissió sobre la compareixença de la directora del Servei d'Emergències Sanitàries per a retre compte de la situació del Servei d'Assistència Mèdica d'Urgències (SAMU) en la Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 59.141, amb correcció d’errades RE número 59.142).

Palau de les Corts Valencianes
València, 1 de febrer de 2023

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ 

Galeria