Corts Valencianes


Ple de les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 8 de febrer de 2023, a les 10.30h, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre la Estratègia valenciana de semiconductors, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides Podem (RE número 68.299, BOCV 309).

2.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la paralització del projecte de Centre de Menors situat en el futur Espai Intergeneracional de Benimàmet presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 62.783, BOCV 291)

3.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la finalització del contracte de concessió administrativa del departament de salut de Manises, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 67.207, BOCV 306)

4.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre les beques universitàries, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 67.910, BOCV 309)

5.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre indults, presentada pel Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 37.424, BOCV 177)

6.    Presa en consideració de la Proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre les noves psicopatologies en els entorns laborals i l’erradicació d’aquestes, presentada pel Grup Parlamentari Unides Podem (RE número 13.344, BOCV 60)

7.    Interpel·lació al conseller de Sanitat Universal i Salut Pública sobre la política general del Consell respecte a la situació actual de l’atenció primària, que formula el diputat José Juan Zaplana López, del Grup Parlamentari Popular (RE núm. 68.268, BOCV 309)

8.    Interpel·lació al conseller de d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre la política general de la conselleria en matèria d'ocupació, que formula el diputat Tony Woodward Poch, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 55.398, BOCV 256)

9.    Interpel·lació a la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre la política general del Consell en matèria de protecció de majors i dependents, que formula la diputada Ana Vega Campos, del Grup Parlamentari Vox Comunidad Valenciana (RE número 52.536, BOCV 235)

10.    Compareixença al president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

11.    Preguntes número 1818 (BOCV 309), 1837 (BOCV 309), 1811 (BOCV 308), 1814 (BOCV 308), 1809 (BOCV 308), 1518 (BOCV 244), 1693 (BOCV 274), 1738 (BOCV 282), 1821 (BOCV 309), 1806 (BOCV 306), 1748 (BOCV 286), 1827 (BOCV 309),1769 (BOCV 289).

Palau de les Corts Valencianes
València, 31 de gener de 2023

 

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

Galeria