Corts Valencianes


Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

 

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 8 de març de 2023, a les 10.00 hores, i continuarà, si escau, el dia 10 de març, a les 10.00h al Palau de les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

2. Compareixença del senyor Alfred Costa Folgado, proposat pel Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a la Direcció General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, i acord de la comissió, si escau, sobre la seua idoneïtat, de conformitat amb el que disposa l’article 22.2 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat (RE número 68.417).

3. Compareixença de les persones proposades pel Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) a la presidència del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVCM), d’acord amb el que disposa la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat (RE número 67.426):

  • Sra. María Mar Adrián Cortell
  • Sr. Miquel Francés Doménec
  • Sr. Pau Vergara Belichón

4. Elecció del candidat o de la candidata que es proposarà al Ple de les Corts Valencianes per a la Presidència del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVCM).

5. Compareixences de les persones proposades pel Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) per a formar part del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVCM), d’acord amb el que disposa la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat (RE número 63.663 i RE número 63.941):

  • Sra. Lola Bañón Castelló
  • Sr. Javier Marzal Felici

6. Compareixences dels candidats que, si és el cas, hagen proposat els grups parlamentaris per a formar part del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, d’acord amb el que disposa la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat.

7. Acord de la comissió per a elevar al Ple de les Corts Valencianes els candidats que s’han d’elegir per aquest per a formar part del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, cas que aquests hagueren comparegut.

 

Palau de les Corts Valencianes

València, 28 de febrer de 2023

 

El president

Enric Morera i Català

Galeria