Corts Valencianes


ACTA CURIARUM REGNI VALENTIAE

Imatge antiga de membres de la Generalitat

ACTA CURIARUM REGNI VALENTIAE és l’espai virtual on publiquem la documentació referida a les Corts forals valencianes, que van tindre lloc entre l’any 1261, data de la primera sessió de Corts convocada pel rei Jaume I, i la batalla d’Almansa, any 1707, quan es perderen les institucions del nostre autogovern.