Corts Valencianes


Ple de Les Corts Valencianes

Lloc de celebració
Hemicicle
Inici
10:00
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del Ple de Les Corts Valencianes, que s'iniciarà el pròxim dia 20 de setembre de 2023, a les 10.00h, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l'ordre del dia següent:

1. Jurament o promesa dels nous il·lustres senyors diputats i de les noves il·lustres senyores diputades.

2. Dictamen de la Comissió d'Estatut dels Diputats i les Diputades sobre compatibilitat de diputats i diputades, aprovat per la Comissió en la reunió del 25 de juliol de 2023 (BOCV 6).

3. Compareixença del vicepresident primer del Consell i conseller de Cultura i Esport per tal d’informar sobre les línies generals de la política que es durà a terme des de la Conselleria, sol·licitada a petició pròpia (RE número 569).

Acumulada a la compareixença del vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport per a explicar les principals línies de treball de la Conselleria al llarg de la present legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 311). 

Acumulada a la compareixença del vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport per tal d’informar sobre les línies polítiques generals a desenvolupar des de la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 327).

4. Compareixença de la vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge per a informar sobre les línies generals de la política que portarà a terme la Conselleria, sol·licitada a petició pròpia (RE número 570).

Acumulada a la compareixença de la vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge per a explicar les principals línies de treball de la Conselleria al llarg de la present legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 312).

Acumulada a la compareixença de la vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge per tal d’informar sobre les línies polítiques generals a desenvolupar des de la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 328).

5. Compareixença de la consellera d’ Hisenda, Economia i Administració Pública per a informar sobre les línies generals de la política de la Conselleria, sol·licitada a petició pròpia (RE número 580).

Acumulada a la compareixença de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública per a explicar les principals línies de treball de la Conselleria al llarg de la present legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 313).

Acumulada a la compareixença de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública per tal d’informar sobre les línies polítiques generals a desenvolupar des de la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 329).

6. Compareixença de la consellera de Justícia i Interior per a informar sobre les línies generals de la política que es durà a terme des de la Conselleria en la present legislatura, sol·licitada a petició pròpia (RE número 572).

Acumulada a la compareixença de la consellera de Justícia i Interior per a explicar les principals línies de treball de la Conselleria al llarg de la present legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 314).

Acumulada a la compareixença de la consellera de Justícia i Interior per tal d’informar sobre les línies polítiques generals a desenvolupar des de la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 330).

7. Compareixença del conseller de Sanitat per a informar sobre les línies generals de la política que es durà a terme des de la Conselleria en la present legislatura, sol·licitada a petició pròpia (RE número 581). 

Acumulada a la compareixença del conseller de Sanitat per a explicar les principals línies de treball de la Conselleria al llarg de la present legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 315).

Acumulada a la compareixença del conseller de Sanitat per tal d’informar sobre les línies polítiques generals a desenvolupar des de la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 331).

8. Compareixença del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació per a informar sobre les línies generals de la política que es durà a terme des de la Conselleria, sol·licitada a petició pròpia (RE número 574).

Acumulada a la compareixença del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació per a explicar les principals línies de treball de la Conselleria al llarg de la present legislatura, sol·licitada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 316).

Acumulada a la compareixença del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació per tal d’informar sobre les línies polítiques generals a desenvolupar des de la Conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 332).

Palau de Les Corts Valencianes
 
Llanos Massó Linares
President

Galeria