Corts Valencianes


Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 5 de desembre de 2023, a les 10.30 hores, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Debat en comissió del Projecte de llei, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat (RE número 3.665, BOCV número 21).
  3. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant el Ple el Dictamen sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.

 

Palau de Les Corts Valencianes
28 de novembre de 2023

 

Llanos Massó Linares 
President
 

Galeria