Corts Valencianes


Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori

Lloc de celebració
Sala A
Inici
10:30
Comparteix a Facebook Comparteix a Twitter

 

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb els articles 42 i 66.2 del Reglament de Les Corts Valencianes, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats membres de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori a la sessió de la comissió que s’iniciarà el proper dia 5 de març de 2024, a les 10.30 hores, al Palau de Les Corts Valencianes, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’impuls de les zones de baixes emissions i la promoció de l’ús de la bicicleta, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 1.597, BOCV número 14).
3. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la protecció de la costa espanyola, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 2.741, BOCV número 19).
4. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’activació dels Plans Recupera-T en àrees afectades per grans incendis a la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 10.005, BOCV número 41).
5. Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la reutilització de l’aigua, presentada pel Grup Parlamentari Vox Cortes Valencianas (RE número 12.025, BOCV número 46).

Palau de Les Corts Valencianes
28 de febrer de 2024

Llanos Massó Linares
President

Galeria