Corts Valencianes


Bulletí de buidatge de publicacions periòdiques

El buidatge de les publicacions periòdiques conté una selecció dels articles de les revistes rebudes en la biblioteca d'aquesta cambra al llarg del mes. Com a ferramenta de treball parlamentari hem considerat oportú estructurar-ne el contingut d'acord amb aquelles matèries que tenen relació amb l'esfera competencial de la nostra comunitat, a més d'incloure-hi també totes les àrees del coneixement que puguen ser d'interès general per al desenvolupament normal de l'activitat parlamentària. Per això, emprem la Classificació Decimal Universal (CDU) com a criteri d'ordenació del seu contingut.

La biblioteca ha començat a distribuir el Butlletí per correu electrònic. Si desitgeu rebre'l, envieu un missatge a l'adreça següent: biblioteca@corts.es

Per a qualsevol consulta.
La Biblioteca.