Corts Valencianes


CAPÍTOL I

Article 20

  1. El conjunt de les institucions d’autogovern de la Comunitat Valenciana constituïx La Generalitat.
  2. Formen part de La Generalitat: les Corts Valencianes o Les Corts, el President i el Consell.
  3. Són també institucions de La Generalitat la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu i el Comité Econòmic i Social.