Pla anual de control financer permanent del síndic de Greuges