Cercador

Procediments en curs

Mostrant 1 - 1 de 1 resultats

Convocatòria d’un procés abreviat de caràcter públic obert a funcionaris i funcionàries de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal del lloc de treball de tècnic o tècnica superior d’administració parlamentària, número 4406, adscrit al Departament de Gestió de Personal de l’Àrea Administrativa Parlamentària 2019