Detall Licitacions

Procediment en curs
Dades del procediment
  • Objecte: Servei d'elaboració d'inventari
  • Tipus de procediment: Contracte menor
  • Data límit: 01-03-2018  (14.00 h)
  • Estat: Adjudicació

  • Objecte: Quadre de característiques
  • Adjunts:  

  • Objecte: Correcció d'errades i quadre de característiques
  • Adjunts:    

  • Objecte: Acord d'adjudicació
  • Adjunts:  
Seguiu Les Corts al:
Corts Valencianes. Plaça Sant Llorenç, 4 - 46003 València. Tlf. +34 963 876 100
(Resolució optimitzada de 1280x1024 píxels)