Junta electoral

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana és un òrgan permanent, compost pels un President, un Vicepresidentsis vocals. El secretari de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana serà el lletrat o lletrada major de les Corts. Participa amb veu però sense vot en les deliberacions i custodia la documentació corresponent a la Junta Electoral.

Contactar
Calendari
Consulta el Calendari de la Junta Electoral

Junta Electoral

Últimes resolucions

63/2023
14
juny
2023
Resolució 63/2023, de 14 de juny, per la qual s'acorda publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana "les dades de vot de les persones espanyoles residents a l'estranger remés per cada consolat desglossats per províncies així com les dades del vot rebut en cada Junta Electoral Provincial d'Alacant, Castelló i València desglossats per consolat d'emissió"
62/2023
14
juny
2023
Resolució 62/2023, de 14 de juny, per la qual s'acorda publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana els resultats finals i la relació de diputats i diputades electes en les eleccions a les Corts *Valencianes celebrades el dia 28 de maig de 2023
60/2023
08
juny
2023
Resolució 60/2023, de 8 de juny, per la qual es determina i declara les candidatures que han obtingut un nombre de vots superior al cinc per cent dels emesos en la Comunitat Valenciana
59/2023
31
maig
2023
Resolució 59/2023, de 31 de maig, sobre queixa-reclamació formulada pel representant del Partit Popular sobre contractació i emissió en xarxes socials de bàners de publicitat quan havia conclòs la campanya electoral per part del senyor Ximo Puig candidat del PSPV
58/2023
31
maig
2023
Resolució 58/2023, de 31 de maig, sobre queixa-reclamació formulada pel representant del partit polític VOX sobre un tuit que reprodueix una foto del exPresident Lerma publicada en el compte Twitter del PSPV
57/2023
26
maig
2023
Resolució 57/2023, de 26 de maig, queixa-reclamació del representant del partit Popular per la difusió d'una enquesta en el compte de Twitter de la formació política Units-Podem
56/2023
26
maig
2023
Resolució 56/2023, de 26 de maig, queixa-reclamació del representant del Partit Popular per una entrevista en el Palau de la Generalitat al President Ximo Puig
54/2023
11
maig
2023
Resolució 54/2023, d'11 de maig, per la qual s'estima parcialment la queixa-reclamació presentada per la representant del Partit Popular a la província de Castelló, en data 5 de maig de 2023, davant la Junta Electoral de Zona de Castelló, en tant que procedeix la retirada d'aquells tuits que tinguen contingut electoralista, havent de recordar als membres del Consell que durant el període electoral han d'evitar en les seues actuacions institucionals tot element valoratiu que puga tindre connotacions electoralistes
53/2023
11
maig
2023
Resolució 53/2023, d'11 de maig, per la qual s'estima parcialment les sol·licituds formulades pel representant Partit Popular en la queixa reclamació formulada el 8 de maig de 2023, havent d'utilitzar-se les xarxes socials institucionals exclusivament per a acompliment de les seues activitats de naturalesa institucional, procedint la retirada d'aquells missatges que no tinguen caràcter institucional, inclosos enllaços a URLS externes.
52/2023
09
maig
2023
Resolució 52/2023, de 9 de maig, sobre inadmissió del recurs d'alçada interposat contra l'acord de no proclamació de la candidatura presentada per la formació política Unió Demòcrata del Poble