Accesibilitat

Introducció

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1.112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accesible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

Falta de conformitat amb el Reial decret 1.112/2018, de 7 de setembre: podrien existir errades puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del Reial decret 1.112/2018, de 7 de setembre) i que no compleixen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

L’arxiu audiovisual de les Corts Valencianes (<https://mediateca.cortsvalencianes.es>) no proporciona una transcripció textual equivalent ni ofereix un equivalent sincronitzat a la banda visual i sonora (subtítols).

Càrrega desproporcionada: no aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: no aplica.

Preparació d'aquesta declaració d'accesibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 16 de maig de 2022.

El mètode utilitzat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme, basada en els informes generats pel servei de diagnòstic en línia de l’Observatori d’Accessibilitat Web.

Última revisió de la declaració: 16 de maig de 2022.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1.112/2018, de 7 de setembre) com ara:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

Les comunicacions són rebudes i tractades per la Secretaria General, com a unitat responsable dels continguts d’aquest lloc web.

També pot sol·licitar en format accessible informació que no complisca amb els requisits d’accessibilitat bé per estar-ne exclosa, bé per estar-ne exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits d’accessibilitat. Enllaç al procediment de sol·licitud d’informació accessible i queixes (s'obri en nova finestra) de l’article 12 del Reial decret 1.112/2018, de 7 de setembre (tràmit 0100 secció Ciutadanía de la Seu Electrònica de Las Corts Valencianes (s'obri en nova finestra))

Procediment d'aplicació

A través d’aquest procediment pot iniciar una reclamació per a conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Aquest procediment s’ha de formalitzar a través del tràmit de presentació d’escrits genèrics des de la seu electrònica (s'obri en nova finestra) i s’ha de dirigir a la unitat responsable d’accessibilitat de les Corts Valencianes (Secretaria General), o si la reclamació és per una actuació d’aquesta unitat, al superior jeràrquic d’aquesta (Mesa de les Corts Valencianes).

Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és de novembre de 2018 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

Aquest lloc web:

  • S'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents relatius a l’accessibilitat, intentant complir amb els punts de verificació de nivell 2 (AA) definits en l’especificació de pautes d’accessibilitat per a contingut web (WCAG 2.1).
  • Està dissenyat per a una visualització correcta en diferents dispositius: escriptori, tauleta i mòbils per a una resolució mínima de 1.280 x 1.024.
  • S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS3 per al disseny.
  • Compleix amb els requisits establits en la metodologia de seguiment simplificat UNEIX-EN301549:2019 desenvolupada per l’Observatori d’Accessibilitat Web (últim informe emès el 16 de maig de 2022 amb un nivell d’adequació estimat AA).
  • Utilitza fonts amb grandàries relatives de manera que, si l’usuari prefereix una font major, pot seleccionar-la a través de les opcions de grandària de text del seu explorador, generalment Ctrl+ (control més) per a ampliar, Ctrl- (control menys) per a reduir.
  • Està integrat amb el mòdul webReader de Readspeaker que permet convertir el contingut web en àudio de manera immediata. El text de la pàgina es llig en veu alta i es ressalta simultàniament perquè els usuaris puguen seguir-lo sense problemes, independentment del dispositiu. Permet configurar aspectes com la grandària de la font, velocitat de lectura, color per a ressaltar el text, etc.