Cercador

Preguntes freqüents

Mostrant 1 - 10 de 25 resultats

Per tal d'assistir a una SESSIÓ PLENÀRIA se sol·licitarà la invitació aportant una fotocòpia del document d'identitat . al Departament de Protocol i Relacions Públiques, amb una antelació, almenys, de 48 hores a la sessió plenària.

La invitació es tramitarà atenent a les necessitats del parlament i a l'aforament de l'hemicicle.

Els grups que sol·liciten invitacions hauran de ser molt reduïts.
Per a concertar la visita, el telèfon de contacte és: 963 876 100

I l'adreça:

Corts Valencianes - Plaça de Sant Llorenç, 4- 46003 - VALÈNCIA

La secció Composició i organització / Grups Parlamentaris del portal web de les Corts Valencianes permet accedir als diferents grups parlamentaris i a les adreces de correu electrònic.

Podeu trobar l'adreça de correu electrònic accedint a la fitxa del diputat/ada corresponent. També podeu fer arribar el vostre missatge a través del grup parlamentari.

La visita guiada per la seu del parlament valencià ha de ser concertada telefònicament o per escrit al Departament de Protocol i Relacions Públiques o remetent el formulari d'aquesta pàgina.

La durada de la visita és d'una hora aproximadament. Consistix en una explicació històrica del palau dels Borja i de Benicarló; la projecció d'un vídeo sobre les Corts Valencianes i la visita a l'hemicicle amb l'explicació del funcionament del parlament.

Les visites són dilluns i divendres de matí, a les 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00 hores.

Corts Valencianes - Plaça de Sant Llorenç, 4- 46003 - VALÈNCIA

Consulteu el procediment parlamentari en el següent enllaç.

Les Corts Valencianes estan constituïdes per un nombre de diputats i diputades que l'Estatut d'Autonomia determina entre 75 i 100 . La Llei electoral establix el nombre de 89 diputats i diputades i la província com a circumscripció electoral. D'acord amb el Decret 4/2015, de 30 de març, a la IX legislatura han estat elegits 35 diputats i diputades per la circumscripció d'Alacant, 24 diputats i diputades per la de Castelló i 40 diputats i diputades per la de València. Quant al sistema electoral l'Estatut d'Autonomia establix que per a poder obtenir un escó i ser proclamats electes, els candidats hauran d'haver estat presentats per partits o coalicions que obtinguen un nombre de vots superior al 5% dels emesos a tota la comunitat autònoma. El sistema de repartiment d'escons que s'utilitza és el sistema D'Hont

En les diferents publicacions oficials de les Corts Valencianes. Polseu ací.

Dins de la secció Activitat Parlamentària / Debats en el portal web de les Corts Valencianes.