Reglament parlamentari sobre la creació de la Comisió permanent legislativa d'Universitats, Ciència i Innovació

Comentaris