Perfil del contractant

Des d'este enllaç podrà consultar les licitacions publicades per la Mesa de Les Corts Valencianes.

Convocatòria oberta
2021
Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (assessor lingüístic o assessora lingüística)
(Oferta pública d'ocupació 2018)
Convocatòria oberta
2021
Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic superior especialitzat o tècnica superior especialitzada (tècnic o tècnica superior en informació i documentació)
(Oferta pública d'ocupació 2018)
Borsa
2021
Borsa del concurs oposició per a la provisió de tres places de tècnic o tècnica superior d'administració parlamentària de les Corts Valencianes
(Oferta pública d'ocupació 2018)
Borsa
2021
Convocatòria d’una beca i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit de xarxes i sistemes (octubre)
Tancat
2021
Convocatòria d’una beca i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit de xarxes i sistemes (setembre)
Tancat
2021
Convocatòria d’una beca i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit dels SISTEMES D'INFORMACIÓ DE GESTIÓ (abril)

Parlament obert