Perfil del contractant

Des d'este enllaç podrà consultar les licitacions publicades per la Mesa de Les Corts Valencianes.

Convocatòria oberta
2022

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió d’una plaça de tècnic mitjà especialitzat o tècnica mitjana especialitzada (tècnic/ca mitjà/jana de sistemes) de les Corts Valencianes

(Oferta pública d'ocupació 2018)
Convocatòria oberta
2022

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic mitjà especialitzat o tècnica mitjana especialitzada (tècnic mitjà o tècnica mitjana d’aplicacions) de les Corts Valencianes

(Oferta pública d'ocupació 2018)
Borsa
2022

Borsa de treball corresponent al concurs oposició per a la provisió de dos places de tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració parlamentària de les Corts Valencianes

(Oferta pública d'ocupació 2018)
Convocatòria oberta
2022

Convocatòria de tres beques i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit de xarxes i sistemes (setembre)

Tancat
2022

Convocatòria d’una beca i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit de xarxes i sistemes (juliol)

Tancat
2022

Convocatòria d’una beca i creació d’una borsa de becaris i becàries per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la UPV en el Servei de TIC de les Corts Valencianes, en l'àmbit de xarxes i sistemes (maig)

Parlament obert