Junta electoral

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana és un òrgan permanent, compost pels un President, un Vicepresidentsis vocals. El secretari de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana serà el lletrat o lletrada major de les Corts. Participa amb veu però sense vot en les deliberacions i custodia la documentació corresponent a la Junta Electoral.

Contactar
Calendari
Consulta el Calendari de la Junta Electoral

Junta Electoral

Últimes resolucions

54/2023
11
maig
2023
Resolució 54/2023, d'11 de maig, per la qual s'estima parcialment la queixa-reclamació presentada per la representant del Partit Popular a la província de Castelló, en data 5 de maig de 2023, davant la Junta Electoral de Zona de Castelló, en tant que procedeix la retirada d'aquells tuits que tinguen contingut electoralista, havent de recordar als membres del Consell que durant el període electoral han d'evitar en les seues actuacions institucionals tot element valoratiu que puga tindre connotacions electoralistes
53/2023
11
maig
2023
Resolució 53/2023, d'11 de maig, per la qual s'estima parcialment les sol·licituds formulades pel representant Partit Popular en la queixa reclamació formulada el 8 de maig de 2023, havent d'utilitzar-se les xarxes socials institucionals exclusivament per a acompliment de les seues activitats de naturalesa institucional, procedint la retirada d'aquells missatges que no tinguen caràcter institucional, inclosos enllaços a URLS externes.
52/2023
09
maig
2023
Resolució 52/2023, de 9 de maig, sobre inadmissió del recurs d'alçada interposat contra l'acord de no proclamació de la candidatura presentada per la formació política Unió Demòcrata del Poble
51/2023
09
maig
2023
Resolució 51/2023, de 9 de maig, per la qual es desestima el recurs d'alçada interposat pel representant del Partit Socialista Obrer Espanyol sobre els sobres de votació
50/2023
09
maig
2023
Resolució 50/2023, de 9 de maig, sobre la proposta de distribució de temps gratuït de propaganda electoral, en Ràdio i Televisió de titularitat pública, l'àmbit de difusió de la qual siga la Comunitat Valenciana
43/2023
01
maig
2023
Resolució 43/2023, d’1 de maig, de la Junta Electoral Comunitat Valenciana , per la qual s’ordena la publicació en el DOGVde les candidatures proclamades per les circumscripcions d’Alacant, Castelló i València, que concorreran a les eleccions a Les Corts 28 de maig de 2023
42/2023
28
abr.
2023
Resolució 42/2023, de 28 d'abril, d'acreditació al representant general del partit Els Verds Ecopacifistas (Centre Moderat)
41/2023
28
abr.
2023
Resolució 41/2023, de 28 d'abril, sobre acreditació de la Coalició Centrats en la nostra térra (CENTRATS), que concorrerà a les Eleccions Autonòmiques del 28 de maig de 2023.
40/2023
28
abr.
2023
Resolució 40/2023, de 28 d'abril, procediment per a la constitució i desenvolupament d'actuacions de la Comissió de Ràdio i Televisió (CRTV) prevista en l'art. 31 de la Llei Electoral Valenciana (LEV), que ha de constituir-se per a la distribució dels espais gratuïts de propaganda electoral en mitjans de comunicació, ràdio i televisió, de titularitat pública l'àmbit de difusió de la qual siga la Comunitat Valenciana, en les eleccions que se celebraran el 28 de maig de 2023.
39/2023
28
abr.
2023
Resolució 39/2023, de 28 d'abril, sobre regulació dels Plans de cobertura informativa de la campanya electoral