Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat

Comentaris